Nieuwe bovenlichten voor Huize Trip te Amsterdam. 7mm lood, gekit en met 8mm staalloden. Spectrum RR glas.
Wij ontwerpen en maken ook graag uw bovenlichten!